Een Verklaring Sociale Hygiëne is een document waarover alle leidinggevenden in de Nederlandse horeca dienen te beschikken. Zij wordt uitgegeven door de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH), na toetsing van de kennis van de betreffende personen.

Cursussen en trainingen op deze terreinen worden in Nederland door diverse bedrijven en instellingen verzorgd, maar zelfstudie is ook mogelijk. De examinering berust altijd bij de SVH. In de lesstof wordt ook nader ingegaan op de instrumenten die horecabedrijven hebben om bepaalde gedragingen van gasten te stimuleren of juist te ontmoedigen. Zo worden horecagelegenheden gestimuleerd om duidelijke huisregels in te voeren er daar nadrukkelijk op te handhaven. Daarom zijn communicatie en sociale vaardigheden belangrijke onderdelen van het examen. Later is de les- en examenstof uitgebreid met kennis over verwante gebieden zoals de Drank- en Horecawet, Wet wapens en munitie en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Kosten:

€ 49,- e-learning in het Nederlands / Turks

Voor meer informatie neem gerust contact met het telefoonnummer 06-33 76 33 33

Nieuwsbrief: Alles wat je moet weten over nieuw register sociale hygiëne vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 is het registratie systeem van Sociale Hygiëne diploma veranderd. U moet zelf registratie aanvragen. Meer info hier klikken